Văn thư số : 12.052A/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.052A/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Tác bạch cung thỉnh Ban Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử các Tỉnh Thị và các đơn vị GĐPT Việt Nam.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

datthinh

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

phuocthanh