Văn thư số : 12.052A/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.052A/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Tác bạch cung thỉnh Ban Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử các Tỉnh Thị và các đơn vị GĐPT Việt Nam.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư : 11.093/HDTƯ/TB – Trang nhà GĐPT Việt Nam

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Thư Thỉnh An

nhuanphap