Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam xin gởi Thông Tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011 V/v Tổ chức Đại hội Huynh Trưởng.

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh