Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam xin gởi Thông Tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011 V/v Tổ chức Đại hội Huynh Trưởng.

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam Gởi Đơn Kiến Nghị

phuocthanh

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

datthinh

Tâm Thư – Lễ Hiệp Kỵ Gia Đình Phật Tử Tây Nam Phần lần thứ 1

datthinh