Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

Chiều ngày 18/02/2012, BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ Cầu an đầu năm tại chùa Phước Thạnh, dưới sự chứng minh và chủ sám của Đại đức Trụ trì Thích Hạnh Luân, Sau khóa lễ, Ban tổ chức đại hội tiến hành phiên họp tiền Đại hội Huynh trưởng nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Trong phiên họp này, Ban tổ chức thông qua

– Nội lệ đại hội.

– Chương trình khai mạc và chương trình phiên họp khoáng đại ngày 19/02/2012.

– Đề án sinh hoạt và Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2016.

– Quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các thành viên BHD trong nhiệm kỳ mới.

Phiên họp tiền Đại hội kết thúc lúc 17 giờ, sau khi dùng cơm chiều, đại biểu nghe thời Pháp thoại của Đại đức Thích Hạnh Từ.Đại hội chỉ tịnh tại chùa Phước Thạnh để bảo đảm thời gian cho phiên họp khoáng đại ngày mai.

Ngày 19/02/2012, sau thời lễ Phật, đúng 8 giờ, với 100 đại biểu chính thức cùng 24 đại biểu dự thính, đã vân tập trang nghiêm cung đón chư vị Tôn Đức quang lâm chứng minh.Đại hội cũng hoan hỷ chào đón anh Nguyên Thanh – Nguyễn Văn Cỏi, Đại diện BHD TƯ tại Miền Liễu Quán, đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về Chủ Tọa Đại hội, các thành viên của Đoàn Cựu Huynh trưởng Ninh Thuận …cùng về dự Đại hội.

Sau phần nghi lễ, thay mặt BHD GĐPT Ninh Thuận, anh Nguyên Lễ – Trần Công Lộc đọc diễn văn khai mạc.

Tiếp đó, Đại hội tiếp nhận hoa và quà tặng của Đại đức Thích Giác Sáng.

Phiên họp khoáng đại, đại hội đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Đổng Quyên, Đại đức Thích Hạnh Bảo – Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Ninh Thuận  Chứng minh Đại Hội .

Chủ tọa Đoàn gồm các anh:

– Nguyên Thanh – Nguyễn Văn Cỏi, HT cấp Tấn-Ủy viên BHD Trung Ương.

– Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc, HT cấp Tấn-Trưởng BHD GĐPT Ninh Thuận.

– Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, HT cấp Tấn-Tổng Thư ký GĐPT Ninh Thuận.

Thư ký Đoàn:

– Quảng Dũng – Nguyễn Văn Hà, HT cấp Tấn.

– Tâm Tăng – Trần Thị Kim Cúc, HT cấp Tấn.

Ban Kiểm soát:

– Thị Nhã – Nguyễn Xuân Thanh, HT cấp Tấn.

– Thị Trung – Lê Quang, HT cấp Tín.

Dưới sự điều khiển của chủ tọa Đoàn, phó Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2008 – 2012, đọc báo cáo tổng kết sinh hoạt và Phật sự nhiệm kỳ qua. Tổng Thư ký thông qua dự thảo phương hướng, đề án  sinh hoạt và Phật sự nhiệm kỳ 2012- 2016. Đại hội đã góp ý bổ sung và biểu quyết thông qua.

Chương trình lại tiếp tục sôi nổi với phần nghe và đóng góp ý kiến với 3 bản Tham luận của các đại diện của ba Hội đồng cấp TẤN – TÍN – TẬP.

Đại hội tạm nghĩ trưa lúc 11 giờ 30’.

Phiên khoáng đại buổi chiều cùng ngày bắt đầu lúc 13 giờ, với chương trình bầu cử các chức danh: Trưởng Ban , Phó Ban Hướng Dẫn và các Ủy viên Thường vụ BHD, với hình thức ứng cử – đề cử – bỏ phiếu kín.

Kết quả như sau:

1/ Trưởng ban: Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc.

2/ Phó ban NgànhNam: Nguyên Lễ – Trần Công Lộc.

3/ Phó ban Ngành Nữ: Tâm Nghiêm – Nguyễn Thị Sáu.

4/Tổng Thư ký: Quảng Dũng – Nguyễn Văn Hà.

5/Phó tổng thư ký: Tâm Quả – Nguyễn Văn Kết.

6/Thủ quỹ: Thị Thắng – Nguyễn Văn Chiến.

7/Nội vụ: Nguyên Công – Lương Hoàng Đế.

8/Tổ kiểm: Thị Nhã – Nguyễn Xuân Thanh.

9/Nghiên huấn: Nguyên Quả – Nguyễn Khắc Thành.

Đại hội cũng đã công cử 5 đại biểu cấp Tín tham gia Đại hội Huynh Trưởng GĐPT ViệtNam, gồm các anh chị :

– Tâm Quả – Nguyễn Văn Kết.

– Thị Thắng – Nguyễn Văn Chiến.

– Thị Trung – Lê Quang.

– Thị Khai – Phan Thị Bé Hoa.

– Nguyên Lân – Nguyễn Thị Kiều Hạnh.

Với ý chí nhất quán, đồng tâm hướng về, để thực hiện trọn vẹn mục đích của Tổ chức GĐPTVN và hạnh nguyện lý tưởng của người ÁO LAM; đại hội đã thành công viên mãn, thu nhận được nhiều kết quả; kiện toàn nhân sự để đáp ứng nhu cầu và tình hình thực tế của con người và xã hội hiện nay. Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 19/02/2012, trong vòng tròn Thân ái và niềm tin phía trước.

VP BHD Ninh Thuận


Bài khác nên xem

BHD Quảng Đức Sài Gòn: Chu Niên 59 GĐPT Chánh Thọ

ducquang

Trại huấn luyện Anoma Niliên – BHD Gia Định

datthinh

GĐPT Cam Ranh: Khóa tu Bát Quan Trai lần 1 – năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN