BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:
Cố Huynh trưởng Cấp Dũng – Nguyễn Để – Pháp Danh : Nhật Hồng (1926-2013)
Nguyên Phó chủ tịch UBQT Huynh Trưởng Trung Ương GĐPT.VN
Nguyên UV Tổ Kiểm BHD TW GĐPT. VN
Nguyên Đại diện BHD TW GĐPT VN tại Miền Khuông Việt
đã xả bỏ báo thân vào lúc 6g50 ngày 18/11/2013
(nhằm ngày 16/10 AL năm Quý Tỵ)
tại Đà Lạt – Lâm Đồng.
Hưởng thọ 88 tuổi.

Toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn sinh GĐPT thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến tang gia hiếu quyến.

Nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ Chơn linh HTr cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để cao đăng Phật quốc.

BHD.GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Bài khác nên xem

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam Thượng Thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

nhuanphap

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm

Lễ báo ân – báo hiếu của GĐPT Từ Hiệp (BHD Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN