BHD GĐPT Lâm Đồng chúc Tết Chư Tôn Thiền Đức tại TP Đà Lạt

P1150363

Sáng mùng 1 tết năm Quý Tỵ, toàn thể thành viên BHD Lâm Đồng và các huynh trưởng thuộc các đơn vị tại Đàlạt đã tổ chức thăm viếng Chư Tôn Đức tại TP.Đàlạt.
Đoàn đã đảnh lể Phật đầu năm tại Chùa Linh Sơn TP.Đàlạt, sau đó đã chúc tết và vấn an sức khỏe Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức tại Chùa Linh Sơn, Chùa Kỳ Viên, Chùa Linh Quang, Chùa Linh Phong. Đoàn đã đón nhận được sự tán dương, khích lệ của Chư Tôn Đức, cũng như sự sách tấn trong việc hoành dương chánh pháp, sự tu học và xây dựng tổ chức GĐPT ngày càng lớn mạnh.
Tại các khu vực Đức Trọng – Lâm hà và khu vực Phía Nam BĐD/BHD cũng đã tổ chức đoàn đến lễ Phật đầu năm và chúc tết Chư Tôn Đức tại địa phương.
VP.BHD GĐPT Lâm Đồng.Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ Chức Thọ Cấp Tập

phuocthanh

Kính mừng Phật Đản PL.2566 – DL.2022

Huệ Quang GĐPTVN

Trang nhà GĐPT Việt Nam: Thành kính phân ưu

nhuanphap