BHD GĐPT Cam Ranh,Tổ chức Khai khóa Tu học Trường kỳ : Kiên- Trì – Định Lực năm 2012

BHD GĐPT Cam Ranh,Tổ chức Khai khóa Tu học Trường kỳ : Kiên- Trì – Định Lực năm 2012 

Sáng nay, vào lúc 8 giờ ngày 26.02.2012, tại Chùa Hòa Thành, Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức lễ khai khóa năm tu học 2012 cho Huynh Trưởng tại hàng.

 Trong khung cảnh trang nghiêm, buổi lễ tổng khai khóa vinh dự được cung nghinh Đại đức Thích Tế Đạt, trú trì chùa Hòa Thành – đại diện cho Chư Tôn đức cố vấn Giáo hạnh – quang lâm Chứng minh. Thầy là vị Ân sư đã hằng quan tâm đến sinh hoạt của GĐPT, bi mẫn tạo điều kiện thuận lợi, trợ duyên và đích thân trao truyền giáo pháp cho hàng Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm trong nhiều năm qua.

 Anh Quảng Thừa – Tôn Thất Phú – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTCamRanh thân lâm Chủ tọa; cùng với sự tham dự của thành viên BHD, quý Gia Trưởng – Liên Đoàn Trưởng các đơn vị trực thuộc và trên 100 Huynh Trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực.

 

Để kiện toàn việc tổ chức, điều hành tu học cho Huynh Trưởng và Đoàn sinh đạt hiệu quả tốt nhất, năm nay BHD thành lập Hội đồng chuyên trách tu học với thành phần do hai Phó Trưởng ban là anh Đồng Minh Lê Văn Mới và Chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương trực tiếp phụ trách; cùng với Ủy viên Nghiên Huấn, các Ủy viên và phụ tá Ủy viên ngành, Ủy viên chuyên môn…

Trong lễ khai khóa, Hội đồng tu học đã phát nguyện nhận nhiệm vụ; Huynh Trưởng học viên phát nguyện tinh tấn tu học. Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn sau khi niệm ân Đại Đức Chứng minh, đã huấn từ cho HTr học viên như sau:

                    “– Thưa anh chị em Lam viên!

                   Như chúng ta đã biết, GĐPT là một tổ chức giáo dục : “đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chơn chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Huynh trưởng là lực lượng nòng cốt để thực hiện mục đích cao cả ấy. Do đó, người Huynh trưởng có lý tưởng phụng sự đạo pháp và dân tộc, có ý thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của mình, cần phải tinh tấn tu học giáo pháp – thực tập chuyên môn để có đủ kiến thức, năng lực nhằm hoàn thành trọng trách của mình; nhất là trong thời đại văn minh, nhiều người thiên hướng theo đời sống hưởng thụ vật dục, nhiếu lý thuyết cạnh tranh. Nếu không bền lòng vững chí thực hiện mục đích lý tưởng thì vai trò “Huynh trưởng” chỉ là hư danh, tổ chức GĐPT chỉ là hình thức.

                   Để tạo thuận duyên cho tất cả Huynh Trưởng đều có thể tham gia tu học, năm nay, phương thức tổ chức tu học cho Huynh trưởng các bậc có tiết giảm về thời gian để thích hợp với hoàn cảnh sống đời và đạo của mỗi cá nhân, nhưng chất lượng tu học được đặt trọng tâm hàng đầu. Do đó, yêu cầu tất cả Huynh trưởng học viên phải nghiêm túc chấp hành Nội quy Tu học và tự thân cần thể hiện hạnh nguyện của mình tốt hơn nữa.

                    Đối với Hội đồng Tu học cần phải cương nghị và hoàn thành đúng từng vai trò chức năng của mình xuyên suốt trong năm học.

                   Quý Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng các đơn vị sở tại có trách nhiệm liên hệ, hỗ trợ và tạo thuận duyên cho Hội đồng Tu học, nhằm hoàn thành trọng trách tổ chức tu học cho Huynh trưởng.

                   Nói rõ hơn, công cuộc đào tạo Huynh trưởng hậu bối là trách nhiệm chung của lớp Huynh trưởng đàn anh đàn chị. Hướng về tiền đồ của Tổ chức, chúng ta cần phải lo xây dựng nền móng vững chắc trên nền tảng tuệ giác Phật Đà cho thế hệ kế thừa kể từ ngay hôm nay.

                   BHD đặt nhiều kỳ vọng về thành quả, chất lượng tu học của Huynh trưởng trong năm Nhâm Thìn này sẽ thăng hoa hơn.

                   BHD cũng kêu gọi các hàng Huynh trưởng cẩn phát huy ý thức tự giác – tự hành cao hơn nữa để hoàn thành bổn phận, nhiệm vụ của mình đã được Tổ chức giao phó…”

                          

Thay mặt cho Chư Tôn Đức cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm, Đại đức Chứng minh ban đạo từ tán thán tinh thần tu học của Huynh Trưởng. Thầy kỳ vọng Anh Chị Em Học tốt hơn nữa, Tu tập tốt hơn nữa để trau dồi trí huệ và dẫn dắt đàn em đi đúng Chánh pháp.

 Sau khi hồi hướng công đức, Trợ khóa các bậc học đã họp riêng từng bậc để triển khai rà soát danh sách học viên; thông báo nội lệ và thời khóa biểu tu học.

 Buổi lễ khai khóa năm học 2012 bế mạc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

TIN và ẢNH: VĂN PHÒNG BHD CAM RANH

Bài khác nên xem

Họp mặt Ngành Nữ GĐPT Đồng Nai

nhuanphap

Lễ Hiệp Kỵ BHD GĐPT Bình Định 17-11- Năm Tân Mão, Pl:2555 (11-12-2001)

phuocthanh

Điếu Văn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh