GĐPT Chánh Đạt- BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, cúng dường Trai Tăng

Hôm qua, ngày  8/7 toàn thể ban Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Chánh Đạt đã tổ chức cúng dường trai tăng nhân mùa an cư kiết hạ.Ngay từ sáng sớm các thành viên của gia đình đã đến chùa phu việc với nhà bếp và lo việc bày sọan, chuẩn bị thức ăn và tứ sự.

Đúng 11 giờ nghi thức cúng dường trai tăng diễn ra với lời tác bạch chân tình mà rất trang trọng của bác gia trưởng, Ban Huynh trưởng và các em đòan sinh cùng thành tâm hộ trì và thực hiện  phần việc mà mình được giao trong không khí trang nghiêm mà thật ấm tình thầy trò. Đến gần 12 giờ buổi lễ kết thúc với phần cầu an đoàn sinh và Huynh trưởng gia đình được thân tâm thường an lạc để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của GĐPT và hộ trì chánh pháp.

Để thực hiện buổi lễ này, Ban Huynh Trưởng đã phát động trong gia đình trước đó hơn một tháng để cho các anh chị và các em có thời gian giành dụm và tích góp. Đồng thời qua đó hướng dẫn cho các em biết về ý nghĩa của việc cúng dường trai tăng trong mùa an cư với tinh thần “ lý thuyết đi đôi với thực hành”.

Buổi chiều cùng ngày, gia đình tổ chức phát phần thưởng cho các em đoàn sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học vừa qua mà vẫn chuyên cần sinh họat GĐPT.

Năm nay chỉ có 6 em ngành thiếu và ngành Đồng vinh dự đạt danh hiệu trên.

Đây là họat động thường niên của gia đình trước khi đi trại hè hằng năm để cầu nguyện cho chuyến đi bình an và thuận lợi.

BHD GĐPT Chánh Đạt

theo trang nhà GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Bài khác nên xem

Trại Hạnh – Tâm Chánh 25 GĐPT Gia Định

nhuanphap

Hình ảnh văn nghệ Phật đản GĐPT Đức Tạng

nhuanphap

VP BHD Trung ương: Kính báo tin buồn

nhuanphap