Lễ Phủ Kỳ – Lễ Truy Thăng

0

Mội vài hình ảnh ghi nhận tại Lễ Phủ Kỳ và Lễ Truy Thăng Cấp Dũng của Cố Huynh trưởng Châu Lộc – Pháp Danh Đồng Trí, Nguyên Đại Diện BHD Thừa Thiên tại Quận Hữu Ngạn, Nguyên Ủy viên Thiếu Nam BHD Thừa Thiên.

 

%name
%name
%name
%name
%name
%name

Chia sẻ.

Comments are closed.