Lễ Phủ Kỳ – Lễ Truy Thăng

Mội vài hình ảnh ghi nhận tại Lễ Phủ Kỳ và Lễ Truy Thăng Cấp Dũng của Cố Huynh trưởng Châu Lộc – Pháp Danh Đồng Trí, Nguyên Đại Diện BHD Thừa Thiên tại Quận Hữu Ngạn, Nguyên Ủy viên Thiếu Nam BHD Thừa Thiên.

 

%name
%name
%name
%name
%name
%name

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu nhất tâm cầu nguyện

Tâm Lễ

(BHD Gia Định) Liên quận Gò Vấp Bình Thạnh tổ chức trại HL Anoma – Ni Liên năm 2017

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai kiến lập đàn tràng Hiệp Kỵ – Năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN