Lễ Phủ Kỳ – Lễ Truy Thăng

Mội vài hình ảnh ghi nhận tại Lễ Phủ Kỳ và Lễ Truy Thăng Cấp Dũng của Cố Huynh trưởng Châu Lộc – Pháp Danh Đồng Trí, Nguyên Đại Diện BHD Thừa Thiên tại Quận Hữu Ngạn, Nguyên Ủy viên Thiếu Nam BHD Thừa Thiên.

 

%name
%name
%name
%name
%name
%name

Bài khác nên xem

(GĐPT Bình Phước) Tin buồn

nhuanphap

Lễ cầu nguyện và tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Hạnh Tuấn tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

Nỗi niềm cùng Lịch sử…

Linh Nguyên