BHD Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Thi Kết Khóa Kiên – Trì – Định – Lực năm 2017

1

Sáng ngày 8h00 ngày 21.01.2018, BHD Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thi kết khóa Kiên, Trì, Định , Lực (riêng bậc Lực Trung Ương ủy quyền cho BHD Quảng Đức Sài Gòn dưới sự giám sát của Đại diện Trung Ương)

Đúng 7 h30 sau niệm Phật cầu gia bị, Cử bài ca chính thức GĐPT VN …giới thiệu thành phần tham dự

  • Đại diện BHD TƯ về Giám sát thi bậc Lực là Huynh Trưởng cấp Tấn Đức Trang Nguyễn thị Bình Nguyên – Uỷ Viên HĐTN-XH.
  • Quý anh chị trong Thường vụ BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Sau đó tuyên đọc quyết định thành lập hội đồng giám thị kỳ thi bậc Lực tại Hội đồng thi Quảng Đức Sài Gòn và Hội đồng thi các bậc Kiên Trì Định.

Đúng 8h00 Hội đồng giám thị đã phát đề thi dưới sự hướng dẫn của HTr giám sát, trong quá trình thi rất nghiêm túc theo đúng nội lệ, không có trường hợp vi phạm phải lập biên bản. Các học viên ra về rất hân hoan và an lạc, cũng hẹn nhau sẽ gặp lại ngày này năm 2019.

Vp BHD

23 4 5 6 7 9 10Qảung

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Biên Hoà tổ chức Hội thảo Hành Chánh

phuocthanh

BHD Lâm Đồng tổ chức kỳ Tu Bát Quan Trai lần thứ 2 năm 2016

phuocthanh

Nhạc Một Mẹ Trăm Con – Dân Ca Gia Rai, lời Phạm Duy

ducquang