Bản tin số 2: Lễ tang Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đại Phạm Thị Na

Đúng 5 giờ sáng ngày 30.11.2012 (17.10 Nhâm Thìn), lễ nhập quan cố HTr cấp Tấn Tâm Đại – Phạm Thị Na được cử hành dưới sự  lâm nghi của Đại Đức Thích Trí Tấn và Chư  Tăng trú xứ  chùa Thiên Long.

LỄ VIẾNG CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TÂN MIỀN LIỄU QUÁN

Vp BHD GDPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Lễ Phát Nguyện và Lên Đoàn GĐPT Khánh Trà – BHD Bình Thuận

ducquang

BHD Quảng Đức Viếng Lễ Tang

ducquang

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2016

phuocthanh

1 comment

nguyễn bá hà 08/12/2012 at 21:44

cháu xin tiễn biệt bà.
gia đình các cháu:
Nguyễn Bá Lý
Nguyễn Bá Canh
NGuyễn Bá Dậu
nguyen quán Phúc Thọ – Hà Nội

Comments are closed.