Bản tin số 2: Lễ tang Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đại Phạm Thị Na

Đúng 5 giờ sáng ngày 30.11.2012 (17.10 Nhâm Thìn), lễ nhập quan cố HTr cấp Tấn Tâm Đại – Phạm Thị Na được cử hành dưới sự  lâm nghi của Đại Đức Thích Trí Tấn và Chư  Tăng trú xứ  chùa Thiên Long.

LỄ VIẾNG CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TÂN MIỀN LIỄU QUÁN

Vp BHD GDPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Tin tức Thế Giới (Tuần thứ 1 tháng 4.2015) – Diệu Âm lược dịch

phuocthanh

GĐPT Khánh Tịnh ( BHD GĐPT Bình Phước) kỷ niệm Chu niên lần thứ 24

phuocthanh

Thường Vụ BHDBRVT vấn an Chư Tôn Đức HĐTGCM và CVGH

Tâm Lễ

1 comment

nguyễn bá hà 08/12/2012 at 21:44

cháu xin tiễn biệt bà.
gia đình các cháu:
Nguyễn Bá Lý
Nguyễn Bá Canh
NGuyễn Bá Dậu
nguyen quán Phúc Thọ – Hà Nội

Comments are closed.