BHD.GĐPT Cam Ranh: Khai mạc Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 16 – A Dục 14

GĐPT Cam Ranh, kể từ năm 1967 – năm chính thức  là một BHD trong hệ thống tổ chức của GĐPT Việt Nam – việc tu học, huấn luyện đã được duy trì xuyên suốt hơn 55 năm qua nhằm đào tạo thế hệ Huynh trưởng kế thừa có năng lực, trí lực, đạo tâm, trung kiên với lý tưởng GĐPT, đáp ứng nhu cầu Huynh trưởng phục vụ tại các đơn vị GĐPT trực thuộc. Từng thế hệ truyền trao, từng thế hệ tiếp nối. Đó chính là nguồn sống của GĐPT Cam Ranh vẫn vươn lên trên khung trời bao la dù luôn gặp mưa sa, gió chướng. Nhân sự và nhân lực Huynh trưởng là tài nguyên quý báu trong sứ mệnh truyền thừa, kề vai đảm nhận trọng trách của Tổ chức giao phó, tiếp tục hướng dẫn cho đàn em tu học và sinh hoạt đúng theo tinh thần Nội quy – Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam và Nội lệ Tổ chức – Tu học – Sinh hoạt GĐPT Việt Nam.

Trên tinh thần đó, theo đề án Phật sự năm 2023 (nhiệm kỳ 2020 – 2024). sáng ngày 13.5.2023, được Chư Tôn đức ân sư từ bi tạo thắng duyên, được BHD Trung ương GĐPTVN tận tình hỗ trợ, BHD GĐPT Cam Ranh kiến lập Trại trường Khai mạc Liên trại HLHT Lộc Uyển khóa 16 – A Dục khóa 14, nhằm đào tạo thế hệ Huynh trưởng kế thừa có năng lực, trí lực, đạo tâm, trung kiên với lý tưởng GĐPT, đáp ứng nhu cầu Huynh trưởng phục vụ tại các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc Trại được cử hành. Hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Luyện, thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh; cùng Chư Tôn đức Tăng Ni giáo phẩm, cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh: Thượng tọa Thích Giác Không, Thượng tọa Thích Giác Phương, Đại đức Thích Giác Dưỡng, Đại đức Thích Giác Tuyên, Đại đức Thích Như Nghĩa, Sư cô Thích Nữ Thông Quý.

HTr Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai, Ủy viên Nghiên huấn BHD Trung ương GĐPTVN, thân lâm chủ tọa; HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, đồng chủ tọa. Cùng với sự tham dự của các thành viên BHD, Gia Trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc; Ban Quản Trại và 47 HTr Trại sinh Liên trại.

Ban Quản Trại do HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang làm Trại Trưởng đã nhận còi lệnh từ BHD và phát nguyện nhận nhiệm vụ điều hành Trại.

Ngay sau lễ khai mạc, Trại tiến hành chương trình huấn luyện và sinh hoạt của giai đoạn 1 trong hai ngày 13 – 14/5/2023. Trước đó, chiều ngày 12/5/2023, toàn thể BQT và Trại sinh nhập Trại để trang nghiêm Trại trường, thi khảo sát các bài tự học.

Tin và hình ảnh: CTV Trang Nhà tại GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Trại Dũng GĐPT liên quận 2 – 9 – Thủ Đức – Đức Huệ

nhuanphap

Lễ Kỳ Siêu – Lễ Húy Nhật Lần Thứ 35 Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Tổ Chức Thi Kiên Trì Định Lực

phuocthanh