BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn thăm viếng các GĐPT trực thuộc

12
Chiều nay, lúc 14h00 ngày 14.12.2014. BHD GĐPT Quảng Đức thăm viếng các Đơn vị trực thuộc.  Trưởng phái đoàn anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường- Trưởng Ban, Chị Diệu Hạnh Phạm Thi Dung- Tổng Thư Ký, anh Như Mậu Đỗ Ngọc Diệp – Ủy viên Nội Vụ, chị Diệu Hoa Nguyễn Kim Liên- Ủy viên Tổ Kiểm.

Mục đích của thăm viếng:

–          Đáng giá tình hình sinh hoạt các Đơn vị.

–          Đôn đốc BHT các Đơn vị tổ chức tu học và sinh hoạt đúng Nội quy- Quy chế HTr GĐPT Việt Nam.

–          Kiểm tra, nhắc nhở hoàn chỉnh các sổ sách hành chánh.

Phái đoàn thăm viếng GĐPT Thiện Hoa 2 – chùa Hưng Quốc, trước đây là GĐPT Thiện Tâm có nguồn gốc GĐPT Giác Đạt(Bình Thạnh) sau khi tách làm đôi, GĐPT Đức Hoa(chùa Giác Hoa) về với BHD Gia Định, GĐPT Thiện Tâm về với BHD GĐPT Thủ Đô Sài Gòn. Trong lời nhắn nhủ với Gia Đình anh Trưởng ban “…Hôm nay quý anh chị trong BHD đến thăm  Gia Đình anh nhận thấy có những em Đoàn sinh, sinh hoạt với Gia Đình rất kỳ cựu, đây chính là những nhân tố tích cực, xây dựng GĐPT Thiện Hoa 2 ngày càng vững mạnh… ”

Chùa Giác Sanh, GĐPT Chánh Giác, trước đây GĐPT Thiện Hoa 6, đây là Đơn vị đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của BHD, đổi danh hiệu, lấy chữ Chánh đứng đầu tên Đơn vị, trong lời nhắn nhủ của anh Trưởng ban “…những ngày đầu thành lập GĐPT Chánh Giác, chúng tôi đến chùa ngồi gần 6 tháng mới có Đoàn sinh, thành quả hôm nay là cả một quá trình của các thế hệ HTr xây dựng và phát triển của GĐPT Chánh Giác…”

Hòa Thượng Thích Hoàn Quan, pháp đệ của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, nguyên đệ nhị Viện Trưởng Viện Hóa Đaọ, môn đệ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Khánh Anh. GDPT Chánh Khánh Anh được Ủy Nhiệm Thư các đây hơn 2 tháng, trong lời nhắn nhủ của anh Trưởng ban “…một Đơn vị mới thành lập, hôm nay HHD đến thăm viếng, các em cũng tương đối đầy đủ sắc phục, số lượng Đoàn sinh khiêm tốn trên dưới 20 em, rất mong BHT hướng dẫn cho các em những bài học căn bản để chuẫn bị xin thành lập một GĐPT chính thức trực thuộc BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn…”

GĐPT Thiện Hoa 3 đặt Đoàn quán tại Tổ Đình Huê Lâm, trước đây Sư bà khai sơn là Ni trưởng Ni Bộ Bắc Tông – Viện Hóa Đạo, trong lời nhắn nhủ của anh Trưởng ban “…cũng rất mong các anh chị tổ chức tu học cho các em, duy trì được sĩ số như trược đây…”

Phái đòan thăm viếng các Đơn vị hoàn mãn lúc 17h 00 cùng ngày

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 

Bài khác nên xem

Lễ Hiệp Kỵ Chư linh do BHD Khánh Hòa tổ chức

datthinh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 4/2019

Tâm Lễ

Chu Niên Thứ 58 GĐPT Chánh Thọ

ducquang