Chuyện tiền thân : Sư tử trọng pháp

 

 ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Em nghe :

Ngày xưa tại khu rừng nọ có con Sư tử tên là Kiên Thệ, lông ánh sắc vàng, sức mạnh địch hơn ngàn con. Mỗi lần Kiên Thệ rống lên làm vang động cả khu rừng, chim bay bị rớt xuống, và loài thú lẫn tránh thật xa vì khiếp sợ.

Trong rừng có một vị Sa môn rất oai nghi, thanh ti6nh, hiền từ và vui vẻ, Sư tử thường đến gần để nghe tụng kinh giảng đạo. Lúc bấy giờ có một chàng thợ săn nghĩ rằng bộ lông Sư tử rất đẹp, ta có thể giết lột da dâng vua. Nhưng lại e sợ vì Sư tử là chúa các loài thú nên không thể dùng cung tên thường, hoặc sập bẫy đối với sức mạnh phi thường của Sư tử. Chỉ có cách giả dạng một vị Sa môn, ngồi dưới gốc cây dụ Sư tử đến gần và dùng tên độc bắn vào chỗ hiểm mới mong hạ át được.

Nghĩ kế xong, người thợ săn liền cạo đầu, khoác áo thành một vị Sa môn ngồi dưới gốc cây. Quả nhiên Sư tử đến gần để nghe giảng pháp. Người thợ săn liền dùng tên tẩm thuốc độc bắn vào mắt Sư tử. Sư tử đau quá, rống ngược lên, muốn nhảy đến vồ chết vị Sa môn giả hiệu kia, nhưng lại nghĩ rằng : Người kia mặc áo cà sa tức là biểu hiện cho Đức Phật, nay ta sát hại không khó gì nhưng sợ phạm đến màu áo tượng trưng cho Đức Phật. Nghĩ vậu Sư tử bèn nuốt giận chịu đau và chịu chết chứ không đụng đến vị Sa môn vì sợ chạm đến hình dung Đức Phật.

Khi Kiên Thệ bị thuốc độc thấm chết, người thợ săn bèn lột da đem dâng vua.

Nhưng khi nghe thuật lại câu chuyện, nhà vua thấy được ác tâm tàn bạo của người thợ săn và cảm phục được tinh thần kính trọng Tam bảo của Sư tử Kiên Thệ vua ra lệnh chém người thợ săn và đem xác Sư tử làm lễ siêu táng như một vị Sa môn.

Sư tử Kiên Thệ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

2.  Em trả lời :

1 . Sư tử Kiên Thệ có những đặc điểm gì ?

2 . Tại sao người thợ săn không đặt bẫy hoặc dùng tên thường để giết Sư tử ?

3 . Người thợ săn làm thế nào để sát hại được Sư tử ?

4 . Vì sao Kiên Thệ không trả thù người thợ săn độc ác ?

5 . Khi đem da Sư tử dâng vua, người thợ săn có được nhà vua ban thưởng gì không ?

6 . Nhà vua đã làm gì khi hiểu rõ được sự độc ác của người thợ săn ?

 3. Em cần nhớ :    

Biết rõ người thợ săn giả dạng Sa môn để sát hại mình như Sư tử Kiên Thệ không trả thù bằng cách vồ chết người thợ săn độc ác, chỉ vì người ấy mang áo có hình dung Đức Phật.

Thà chịu chết mà giũ được đạo pháp, kính trọng Tam Bảo chứ không thể xúc phạm hình ảnh Đức Phật từ bi.

Cuối cùng kẻ giả dạng vị Sa môn vẫn lộ nguyên hình kẻ ác và bị đền tội, còn Kiên Thệ vẫn giữ được tinh thần trong pháp khiến nhà vua phải kính nể.

 

 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lớp Bồi Dưỡng Kỹ Năng Hướng Dẫn HĐTN – Cắm Hoa Cho HTr Nữ Phật Tử Và Thiếu Nữ.

Tâm Lễ

Sám hối và Ý nghĩa bài sám hối

datthinh

Tổ Siêu Bạch – Nguyên Thiều ( 1648 – 1728 )

datthinh