GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai Giới lần 2 – năm 2016

_dsc0327

Tiếp tục đề án tu tập, tạo thuận duyên cho Lam viên trưởng dưỡng đạo tâm và thăng tiến tu học. Ngày 13/11/2016 tại chùa Bảo Hải – TP.Cam Ranh, Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh kiến lập giới đàn Bát Quan Trai Giới lần 2 – năm 2016. Tham gia tu tập có 84 giới tử là Huynh trưởng tại hàng.

Đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Đại Đức Thích Quảng Hậu, trụ trì chùa Bảo Hải, thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh, truyền trao pháp giới. Sau nghi thức truyền Bát Quan Trai giới, Đại đức lâm nghi lễ kỳ siêu cho đồng bào miền Trung tử nạn trong cơn lũ lụt vừa qua; kỳ siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tiếp đến, đạo tràng tụng kinh Phổ môn. Đến buổi trưa, Đại đức giới sư quang lâm dẫn chúng thọ trai, kinh hành. Đầu giờ buổi chiều, giới tử tọa thiền. Sau đó, cung nghinh Đại đức Thích Đạo Quang ban pháp thoại.

Khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ 2 (năm 2016) của Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 17 giờ cùng ngày. Giới tử trở về tư gia tiếp tục y pháp phụng hành gìn giữ thanh tịnh thân-khẩu-ý cho đủ 24 giờ.

Tin, hình ảnh: Huệ Quảng, Nhật Trường, Tâm Ấn

(www.gdptcamranh.net)

_dsc0284

_dsc0283

_dsc0285

_dsc0286

_dsc0287

_dsc0296

dsc_4583

_dsc0289

dsc_4592

_dsc0291

_dsc0292

_dsc0293

_dsc0295

dsc_4604

_dsc0306

_dsc0314

_dsc0315

_dsc0327

_dsc0319

_dsc0320

_dsc0321

_dsc0322

_dsc0324

_dsc0325

_dsc0326

_dsc0328

_dsc0329

_dsc0330

_dsc0331

_dsc0333

_dsc0334

_dsc0335

_dsc0336

_dsc0337

_dsc0338

_dsc0339

_dsc0341

_dsc0343

_dsc0346

_dsc0349

_dsc0351

_dsc0353

_dsc0355

_dsc0359

_dsc0357

_dsc0358

_dsc0368

_dsc0362

_dsc0363

_dsc0366

Bài khác nên xem

Chuyện tiền thân : Cử chỉ nhân từ chim Oanh vũ

datthinh

Cách thiết bàn thờ Phật

datthinh

Em sám hối

datthinh