BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai – lần 1 năm 2024

Thực hiện đề án Phật sự năm 2024. Ngày 05.05.2024, Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai lần thứ nhất, tại Vĩnh Minh Tự Viện, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Đúng 8h00, toàn thể 170 giới tử gồm huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh vân tập vào chánh điện. Số lượng đông đứng chật kín cả bên trong và bên ngoài.

Hứa khả lời thỉnh sư của BHD, Chư tôn đức quang lâm pháp tòa niêm hương bạch Phật, khai mở khóa tu, truyền giới. Chương trình tu được nối tiếp, tại giảng đường Giải Tịnh, đạo tràng cung thỉnh Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, Chánh thư ký Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng, quang lâm giảng pháp. Bài giảng của Thầy thiết thực với người huynh trưởng: “Tựa Thủ Lăng Nghiêm”. Trong những buổi lễ truyền đăng sau các trại huấn luyện, lễ thọ cấp đều được tụng nhưng chưa hiểu rõ nghĩa. Hôm nay, Thầy dành gần trọn cả ngày khai triển về nguồn gốc, ý nghĩa của bài kệ

Được sự thương yêu của Thầy trú trì và Chư tôn đức cùng với sự hỗ trợ của quý bác trong đạo tràng tại Vĩnh Minh tự viện, ngày tu Bát Quan Trai của GĐPT Lâm Đồng trọn vẹn. Toàn thể giới tử hành trì các nghi thức sám hối, thọ giới, nghi thức quá đường, tọa thiền. Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh thực hành hạnh xuất gia một ngày an lạc.

16h00 trước khi làm lễ xả giới tướng, Chư tôn đức nhắc nhở giới tử tiếp tục giữ giới một ngày một đêm để có trọn vẹn công đức của một ngày tu.

Tin – ảnh: Văn phòng BHD GĐPT Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thi kết khóa Kiên , Trì, Định, Lực

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh: Khóa tu Bát Quan Trai lần 1 – năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới lần thứ 3 – năm 2014