BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần I năm 2017

Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giờ).

Chữ “Quan” là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ “Trai”, tiếng Phạn là Posadha, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ (12 giờ trưa) không được ăn nữa. Vậy “Bát quan trai giới” là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi sau đây:

  1.  Không được sát sanh
  2.  Không được trộm cướp
  3. Không được dâm dục
  4. Không được nói dối
  5.  Không được uống rượu
  6.  Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.
  7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ
  8. Không được ăn quá giờ ngọ

Sáng nay, vào lúc 7h30 ngày 02.07.2017; BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai cho 110 Huynh Trưởng và một số Đoàn Sinh.

Quang lâm chứng minh Thượng Tọa Thích Hạnh Trực  Trụ Trì  chùa Khánh Vân, trong phần khai thị Thượng Tọa giới sư “…Này các Giới tử, các vị hãy lắng nghe cho kỹ! Bể khổ vô biên, không nương thuyền Bát-nhã thì không thể lên bờ Giác. Luân hồi nhiều nẻo, không thọ trì tịnh giới thì không thể được giải thoát. Chư Phật do tịnh giới mà thành Chánh giác. Đại thừa, Tiểu thừa đồng thọ trì tịnh giới; thế gian xuất thế đều giữ tịnh giới. Nhưng tại gia Phật tử vì trần lụy bao vây, không thể quyết chí chung thân thọ trì. Bởi thế, Đức Như Lai từ bi, phương tiện dạy mỗi một ngày đêm thọ trì tám thứ trai giới này. Tám trai giới này công đức siêu vượt ba cõi, thẳng đến Giác ngộ.…”

Khóa tu kết thúc lúc 17h00 cùng ngày sau phần tụng kinh Di Đà, Mông sơn thí thực.  Toàn thể giới tử ra về rất hoan hỷ và vui mừng được sống một ngày, được tụng kinh, nghe pháp, kinh hành và lễ bái… với mục đích thanh tịnh thân tâm, ly dục và giải thoát.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bài khác nên xem

Video: Lễ Hiệp Kỵ năm Mậu Tuất – 2018 của BHD.GĐPT Gia Định

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Cam Ranh: Chúc mừng năm mới Đinh Dậu – 2017 – PL.2561

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ lạc thành Đoàn quán GĐPT Hòa Do – Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN