(HT Thích Minh Chiếu) Ý nghĩa trai đàn

“Trai đàn Kỳ siêu Giải oan Bạt độ” có nghĩa là: một đàn tràng thanh tịnh để cởi mở oán thù oan khiên nhiều đời nhiều kiếp của các oan hồn, các hương linh; để họ xa lìa cảnh giới đau khổ, siêu sanh đến những cảnh giới an vui giải thoát.

NHỮNG CÁI CHẾT OAN TRÁI

Trong kinh Nhân Quả, đức Phật có dạy: “Con người khi sanh tiền tạo những Nghiệp Nhân thiện hay ác, đến lúc lâm chung theo nghiệp nhân ấy mà thọ lấy Nghiệp Quả khổ hay vui, thăng hay trầm, vinh hay nhục trong vòng lục đạo là Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, Atula, Người và Trời”.

Theo lời Phật dạy thì các tiền bối, cha mẹ thân thuộc của chúng ta có thể hiện nay đang tản mác ở trong sáu đường sanh tử nói trên.

Lại nữa, con người đã có sanh thì có chết. Nhưng có những cái chết êm đềm khỏe khoắn, có những cái chết thê thảm đau đớn mà trong kinh thường gọi là “Cận Tử Nghiệp”.

Có những trường hợp chết “Bất đắc kỳ tử” như: bị xe lật, xe tông, bị trúng bom đạn, bị đâm chém, bắn giết, tự mình treo cổ, nhảy sông, nhảy giếng,…

Có những cái chết “Trùng tang liên táng” trong gia đình chết liên tiếp năm bảy người, mới chôn người này, tiếp chôn người khác.

Có rất nhiều thứ hoạnh tử, có đến 72 thứ, nhưng trong kinh Dược Sư chỉ nêu tiêu biểu 9 thứ gọi là “Cửu Hoạnh”:

Bệnh nhẹ nhưng vì không thầy không thuốc hoặc có thầy có thuốc mà cho uống lầm thuốc.

Bị phép vua tru lục hoặc chém giết nhau.

Đam mê tửu nhục mà chết.

Bị chết cháy.

Bị chết nước.

Bị thú dữ ăn thịt.

Bị té từ trên cao xuống.

Bị chết vì thuốc độc, bùa chú.

Bị chết đói, chết khát.

Kiểm điểm lại trong bà con thân thuộc, họ hàng thân thích chúng ta, đâu lại không có người chết ở trong những trường hợp nêu trên – mà người đời thường gọi là “Bất đắc kỳ tử”, “Oan hồn uổng tử”.

Mà chắc chắn giờ đây những oan hồn này đang trông cầu mong đợi sự giúp đỡ của bà con quyến thuộc.

Muốn cho các oan hồn, chư hương linh được thập phần lợi lạc thì Đàn tràng cần phải hội đủ những điều kiện sau đây:

Nhờ hồng ân của chư Phật, sự gia hộ và nguyện lực của các vị Bồ Tát, Thánh Hiền.

Nhờ sự chuyên tâm chú nguỵen của Đại Đức Tăng.

Nhờ sự chí thành, chí kính khẩn cầu của Hiếu chủ.

Nhờ sự hồi tâm hướng thiện của các Oan hồn và chư vị Hương linh.

NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG CÁI CHẾT ĐAU KHỔ

Vì sao con người lại mắc vào những thứ hoạnh tử trên?

Vì chúng sanh đã trãi qua nhiều đời, nhiều kiếp luân hồi sanh tử, nên đã tạo ra muôn và oan khiên, tội lỗi, nhiều đời nợ nần oan trái, vay trả trả vay…

Chính vì tiền tài, danh lợi, ái ân mà chúng sanh đã sát hại mạng, phá thai, trộm cướp. gian dâm, dối trá, lừa gạt, chưởi rủa, mắng nhiếc, óan thù lẫn nhau đời này qua đời khác.

Cũng do tam thế tiền khiên, oan gia trái chủ, cừu thù chấp đối nên đưa đến những cái chết “Bất đắc kỳ tử”, “Hoạnh tử yểu vong”. Không có cái Nhân nào mà không có Quả cũng không có cái Quả nào mà không có Nhân.

Trong quyển khoa Bạt Độ có đoạn như sau:

“Làm vua không trọn đạo làm vua, làm thần lại là kẻ gian thân hại dân hại nước. Làm cha không xứng làm cha, làm con lại bất hiếu ngỗ nghịch. Anh em thì sống không tình ruột thịt, vợ chồng thì trái với đạo tào khang. Thầy trò không trọn đạo Tôn Sư, bạn bè không thỉ chung tình nghĩa. Do đó mà cha con, vợ chồng, thầy trò, bạn bè, thân thuộc do một niệm sai lạc ban đầu mà trở thành óan thù muôn đời muôn kiếp.

Hoặc làm nghề đồ tể, thợ săn, chài luới, giết hại, lột da, róc thịt các loại cầm thú, thủy tộc, oan khiên chồng chất, hận thù khó giải.

Làm ruộng thì lấn bờ đổi mốc, làm quan thì bóc lột dân nghèo cô thế, buôn bán thì đong lường thiếu hụt, thợ thuyền thì gian dối thì giờ, thầy thuốc thì thiếu y đức, thiếu tình thương đồng loại. Tăng Ni, Đạo sĩ xuất tục tu hành lơ láo qua ngày, không chuyên tu niệm trở thành nợ nần Tín thí đàn na”.

Lại nữa, đức Phật dạy: “Không phải chỉ những kẻ xa lạ mới sanh oán thù, mà chính từ kẻ thân thích bà con quyến thuộc, do bất như ý mà sanh oán thù hiềm hận triền miên, đời này qua đời khác”.

Chúng sanh vì oán ghét nhau, vì thù hận nhau mà gây khổ đau cho nhau từ vô lượng kiếp đến nay. Triệu Thố 10 đời rình rập để trả thù Viên Án túc tiền thân của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Bà Hy Thị Hoàng Hậu của vua Lương Võ Đế nhiều kiếp không quên hận thù với ngài Chí Công Hòa Thượng, cũng chỉ vì oan gia trái chủ với nhau.

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Để giải trừ oan khiên hận thù đức Phật đã từng dạy: “Oan khiên nên cởi mở, không nên ràng buộc”.

“Lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng

Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan”

Hay

“Hận thù không thể rửa sạch hận thù

Mà chỉ có tình thương mới rửa sạch hận thù”

Giờ này, trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, Đại Đức Tăng xin nhất tâm cầu nguyện các Oan hồn, chư Hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nạn nhân chiến tranh, âm hồn, cô hồn trượng thừa Phật lực, Pháp lực, Tăng lực mà nghiệp chướng tiêu trừ, hận thù hóa giải, trí tánh thường minh, Bồ Đề khai phát, đốn ly ngũ trược, trực vãng Tịnh bang, đắc kiến Di Đà, đắc mông thọ ký.

Nguyện sanh sanh thế thế, tại tại xứ xứ sang phùng Phật Pháp, trỉ ngộ thiện hữu, bất vong quảng đại Bồ Đề tâm, thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh, phàm hữu kiến văn giai phát Đạo tâm, đồng triêm lợi lạc. Hiền tiện hiếu quyến, tiêu tai tiêu nạn, tăng phước tăng thọ, Pháp giới oan thân, đồng thành Phật đạo.

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Chùa Phật Ân

Sa Môn THÍCH MINH CHIẾU

Bài khác nên xem

Tin Buồn

phuocthanh

BHD Gia Định – Khóa tu Bát quan trai giới – Nữ Phật tử

nhuanphap

Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN