BHD.GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ trao cấp và Phát thưởng các em Đoàn sinh

Thông lệ hằng năm, vào Mùa Thành Đạo BHD.GĐPT NINH THUẬN tổ chức Lễ trao cấp và Phát thưởng các em Đoàn sinh xuất sắc trong kỳ thi vượt bậc . Nhưng năm  2015 vì công tác Phật sự trùng lấp nên mới chuyển vào ngày đầu Xuân Bính Thân với buổi sáng đẹp trời ngày 21.02.2016,  BHD.GĐPT Ninh Thuận tổ chức  Lễ trao cấp và Phát thưởng các em Đoàn sinh xuất sắc  các đơn vị trong Tỉnh.  Buổi lễ khai mạc  được diễn ra dưới mái Tổ đình Diệu Nghiêm – Phanrang – Ninh Thuận . Chứng minh và ban đạo từ buổi lễ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ MỸ ĐỨC – CVGH.GĐPT Ninh thuận Viện chủ  Tổ đình Diệu Nghiêm.  Tham dự buổi lễ có TTK GĐPT/NT, Cùng với ACE BHD.GDPT/NT, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị và hơn 80 đoàn sinh của các đơn vị  tham dự.

Sau phần đọc quyết định công nhận trúng cách – Các em từ Bậc Mở Mắt đến Chánh Thiện lần lượt phát nguyện trước Tam Bảo. Các phần thưởng xuất sắc nhất, nhì, ba …và thưởng các Bậc  học nhất của Đơn vị…được Ni trưởng CVGH và các ACE trong BHD Ninh Thuận trao với những ánh mắt thân thương và hớn hở khi nhận quà của các em. .

Buổi lễ  được kết vào lúc 10h00 cùng ngày – Với dòng Pháp nhủ chân tình của Ni trưởng CVGH.GĐPT động viên và nhắc nhở cho tổ chức GĐPT NINH THUẬN phát triển nhiều những nhân tố Phật sự khác… Đồng thời NI TRƯỞNG cũng tặng quà khích lệ cho các em và khuyến khích các em nên thường xuyên tưởng đến Phật.   .

 VP.BHD GĐPT Ninh Thuận

1915336_884051298377983_2826116463623847143_n 1918211_884050288378084_387690706640196667_n 1934124_884050788378034_657188396849267797_n 10414542_884050091711437_4865095664098602898_n 10660113_884052005044579_7339138985339348378_n 12321654_884050621711384_5518594779979574349_n 12670934_884052981711148_7659111069866658712_n 12729198_884050921711354_6729782968286859195_n 12729383_884052415044538_3367008940404260493_n 12733390_884050575044722_6032246087921683775_n 12734184_884053231711123_702428345759037909_n 12742400_884053405044439_6817082652785258043_n 12742751_884051201711326_4933981058375101603_n 12744235_884052918377821_8022567082493400835_n 12745902_884050595044720_5807571265997162725_n

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Kỷ niệm Húy nhật lần thứ 13 HTr cấp Dũng Tâm Châu-Nguyễn Trưng

Lịch sử kết tập Kinh luật lần thứ nhất TT. Thích Phước Sơn

phuocthanh

Giới thiệu Kỷ yếu: 50 năm ngành Nữ sánh vai phụng sự 1964-2014

phuocthanh