BHD.GĐPT Cam Ranh: Khóa tu Bát Quan Trai giới Kỳ 1 – năm 2019

Thực hiện đề án tu học năm 2019 của Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh. Ngày 28/4/2019 (tức ngày 24/3 Kỷ Hợi), Lam viên GĐPT Cam Ranh đầy đủ duyên lành được về ngôi Thiên Long bảo tự kiến lập tịnh nghiệp đạo tràng Bát quan trai giới, thành tâm thiết tha thỉnh cầu trên Chư tôn thiền đức Tăng lân mẫn truyền trao Bát quan trai giới, để cho Lam viên được tu học thanh tịnh trong 24 giờ. Với sự tham dự của 79 giới tử là Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh.

Thượng tọa đạo hiệu Thích Trí Tấn, trụ trì chùa Thiên Long, thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, quang lâm chứng minh. Đại đức đạo hiệu Thích Như Nghĩa, quang lâm Truyền giới sư. Toàn thể Đại chúng như pháp hành trì các nghi thức thọ giới, sám hối, lễ bái, quá đường,tọa thiền.

Đại chúng có duyên lành  được Thượng tọa đạo hiệu Thích Trí Tấn ban pháp thoại. Thầy chỉ rõ tinh thần tu tập và phương pháp vận dụng của người Huynh Trưởng GĐPT vào đời sống thường nhật, vào sinh hoạt GĐPT. Nhất là phải đặc trọn niềm tin vào Chánh Pháp, trưởng dưỡng trí tuệ để không bị lung lạc, sai lầm nhận thức bởi các hiện tượng mê tín dị đoan, tà thuyết huyễn hoặc.

Khóa tu Bát Quan Trai Giới Kỳ 1-năm 2019 của Lam viên GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 17 giờ cùng ngày. Giới tử trở về tư gia tiếp tục y pháp phụng hành gìn giữ giới thể thanh tịnh cho đủ 24 giờ.

Tin và hình ảnh do nhóm phóng viên Trang nhà gdptcamranh.net thực hiện

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BQT tổ chức khai mạc giai đoạn 2 Trại Huấn Luyện sơ cấp Lộc Uyển 11 – Trại cấp 2 A Dục 9.

phuocthanh

GĐPT Đức Chơn tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Ân sư CVGH

nhuanphap

BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tổ chức trại giao lưu

phuocthanh