BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức kỳ thi khảo sát trại vượt bậc tại khu vực Đức Trọng – Lâm Hà

Vào ngày 06/01/2019, lúc 08g00, trong khung cảnh hùng vỹ của núi rừng thiên nhiên khu du lịch thác Pongour; được sự đồng ý của BHD GĐPT Lâm Đồng, Ban Đại diện GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà đã kiến lập khai mở trại trường thi vượt bậc năm 2018 cho Đoàn sinh GĐPT thuộc khu vực Đức Trọng – Lâm Hà. Đến tham dự có Htr cấp Tấn Thiện Minh Trần Duy Lành, nguyên Trưởng ban đại diện GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà. Htr cấp Tín Nguyên Thu Dương Thị Kim Ngọc, Trưởng BĐD.GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà chủ tọa lễ Khai mạc và Bế mạc. Đại Diện BHD Lâm Đồng có Htr cấp Tín Nhật Tâm Lê Hoài Tân, Htr cấp Tín Diệu Hòa Huỳnh Thị Thu Trang về dự và giám sát thi. Thành phần Ban Giám khảo ( BGK) do HTr Tâm Pháp làm Chánh chủ khảo, theo điều động là 22 Huynh trưởng nhưng vì lý do công việc đột xuất vắng 4 Htr. Cùng với 130 trại sinh trải đều các bậc Mở mắt, Cánh mềm, Chân cứng, Tung bay đối với Ngành Đồng; Hướng thiện, Sơ thiện, Trung thiện đối với Ngành Thiếu.

Trong lễ khai mạc, Chị Trưởng BĐD.GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà, thừa ủy nhiệm của BHD.GĐPT Lâm Đồng ban lời huấn từ sách tấn trại sinh và BQT. Sau lễ Khai mạc, trước khi thi trắc nghiệm và tự luận, toàn thể trại sinh được chia thành các đội chúng để hành trình trò chơi lớn thực hiện khảo sát 08 phân môn của Hoạt động thanh niên – đây là nét đổi mới so với các kỳ thi trước. Các thí sinh phải vượt qua thử thách cầu dây để vào đất khu vực thi. Cuộc thi khảo sát kết thúc lúc 15g50 phút. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, lễ Bế mạc diễn ra. Chị Diệu hòa – Huỳnh Thị Thu chúc mừng các em đã vượt qua đợt I của trại vượt bậc. Trước khi tuyên bố Bế mạc, Htr Tâm Pháp Chánh chủ khảo đã có lời cảm ơn đến BHD, BĐD, BBT, Hội đồng cấp Tín, cấp Tập, Htr các đơn vị về hỗ trợ. 

Traị vượt bậc năm 2018 cho Đoàn sinh GĐPT thuộc khu vực Đức Trọng – Lâm Hà đã kết thúc thành công viên mãn nhờ sự quan tâm của BHD, Chị trưởng ban đại diện BHD tại Đức Trọng Lâm Hà và các thành viên BĐD, sự gia tâm của HT các đơn vị. Đây được xem là hoạt động Phật sự cuối cùng năm 2018 để đón chào năm 2019 với tâm nguyện hướng về chu niên 70 năm GĐPT Lâm Đồng.

Sau đây là những hình ảnh kỳ thi vượt bậc tại khu vực Đức Trọng Lâm Hà.


Bài khác nên xem

Em đeo Hoa Sen

datthinh

“Tuần lễ Huân Tu lần thứ II ” – Chương trình truyền phát trực tiếp đêm thứ năm (12/7 Canh Tý)

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ