Gương sáng : Huynh trưởng Đào Thị Yến Phi


( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

1.  Em nghe :

Yến Phi có pháp danh Nguyên Thường, tự Diệu Mai, sinh ngày 06.01.1948 tại Hà Đông. Thân sinh là cụ Đào Trọng Bình và cụ bà Lê Thị Vượng, ngụ tại chùa Long Sơn ( Nha Trang – Khánh Hoà). Cha đi xa, mất liên lạc nên Phi sống với mẹ từ thuở lên 10. Mẹ Phi là Phật tử thuần thành.

Phi được mẹ cho gia nhập GĐPT Linh Thứu từ năm 1958. Từ đoàn Oanh vũ, Phi lên ngành Thiếu năm 1961, quy y Tam Bảo năm 1962, được gia đình cử đi học Trại Đội, Chúng trưởng. Năm 1964, Phi dự Trại Huấn luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển. Sau đó, Phi về sinh hoạt với GĐPT Chánh Quang, đảm nhiệm chức vụ Đoàn phó Oanh vũ nữ.

Với bản tính hiền hoà lại được hấp thụ tinh thần từ bi, vô uý của đạo Phật, Phi sống gương mẫu, được mọi người yêu mến. Trước sự kiện Phật giáo bị đàn áp, Yến Phi quyết định tự thiêu. Ngày 26.01.1965 ( 24.02 năm Giáp Thìn), lúc 14 giờ 30, ánh lửa trí dũng bừng sáng bao bọc xác thân Phi trước toà Hành chánh tỉnh Khánh Hoà. Trước khi tự thiêu, Phi viết để lại 3 bức thư :

–   Lá thứ nhất gửi mẹ.

–   Lá thứ hai gửi Chư Thượng toạ, Tăng Ni và Phật giáo đồ.

–   Lá thứ ba gửi cho Thủ tướng đương thời Trần Văn Hương.

2.  Em trả lời :

–   Yến Phi gia nhập GĐPT vào đoàn nào đầu tiên ? Vào năm nào ?

–   Yến Phi đã từng tham dự các trại nào ?

–   Chức vụ trong GĐPT của Phi trước khi hy sinh ?

–   Yến Phi hy sinh tại đâu ? Lúc nào ?

3.  Em cn nhớ :

Huynh trưởng Đào Thị Yến Phi đã nêu cao gương sáng, thể hiện tinh thần vô uý, vì đạo pháp đã không tiếc tính mạng. Huynh Trưởng Yến Phi đã được tôn lên hàng “ Thánh tử đạo ”, vị pháp thiêu thân.

 

Bài khác nên xem

Ngài Khuông Việt

datthinh

Em lễ Phật

datthinh

BHD GĐPT Bình Thuận Tổ Chức Thi Kết Khóa Bậc Lực Năm 2011

phuocthanh