Kỳ thi kết khóa Bậc Lực năm học 2014 – Miền Liễu Quán

P

Kết hợp với kỳ thi kết khóa cho những Huynh trưởng học viên bậc Lực năm thứ II và III thuộc các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT  Cam Ranh. Thừa ủy nhiệm của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, đúng 8 giờ sáng ngày 11/01/2015, BHD.GĐPT  Cam Ranh tổ chức thi kết khóa bậc Lực năm thứ V – niên khóa 2014 cho các Huynh trưởng học viên thuộc miền Liễu Quán.

HTr Nguyên Quả – Nguyễn Khắc Thành, đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tại miền Liễu Quán đã đến giám sát trung tâm thi.

Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, thành tựu tốt đẹp. Kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Dưới đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên Trang nhà www.gdptcamranh.net ghi nhận.

Tin: Ban Biên tập – Ảnh: Nhật Trường Lê Đức Thọ

(Nguồn: www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Chuyện tiền thân : Thí thân nhường nước cứu chúng sanh

datthinh

Thể dục

datthinh

GĐPT Cam Ranh: Lễ Khai khóa năm tu học 2018

Huệ Quang GĐPTVN