Kỳ thi kết khóa Bậc Lực năm học 2014 – Miền Liễu Quán

P

Kết hợp với kỳ thi kết khóa cho những Huynh trưởng học viên bậc Lực năm thứ II và III thuộc các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT  Cam Ranh. Thừa ủy nhiệm của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, đúng 8 giờ sáng ngày 11/01/2015, BHD.GĐPT  Cam Ranh tổ chức thi kết khóa bậc Lực năm thứ V – niên khóa 2014 cho các Huynh trưởng học viên thuộc miền Liễu Quán.

HTr Nguyên Quả – Nguyễn Khắc Thành, đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tại miền Liễu Quán đã đến giám sát trung tâm thi.

Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, thành tựu tốt đẹp. Kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Dưới đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên Trang nhà www.gdptcamranh.net ghi nhận.

Tin: Ban Biên tập – Ảnh: Nhật Trường Lê Đức Thọ

(Nguồn: www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần II năm 2016

phuocthanh

Cứu thương : Băng Bàn tay – Bàn chân – Đầu bằng khăn tay

datthinh

GĐPT Phước Khánh (BHD Cam Ranh) Tổ Chức Thi Vượt Bậc Năm 2011

phuocthanh