BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thi kết khóa Bậc Lực năm 2015

Tham chiếu văn thư số: 15.092/HDTƯ/NH, ngày 09/10/2015,  của BHD TƯ, V/v Tổ chức thi Bậc Lực các khóa năm 2015, tổ chức kỳ thi Bậc Lực trên toàn quốc được thống nhất diễn ra vào ngày 10/01/2015.

Vào lúc 7h40, ngày 10,01,2015; BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức lễ khai mạc kỳ thi kết khóa bậc Lực.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào kỳ hiệu Sen Trắng, công bố quyết định thành lập Hội Đồng Giám Thị.

Tham dự lễ mạc Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn – Ủy viên Tổ Kiểm BHD Trung Ương, giám sát Hội Đồng Thi Quảng Đức Sài Gòn.

Về phía BHD Quảng Đức Sài Gòn có sự hiện diện Huynh Trưởng cấp Tấn  Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban, Huynh Trưởng cấp Tấn Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng – Phó Trưởng Ban, Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Phương Vũ Thị Lan – Ủy viên Nghiên Huấn, Huynh Trưởng cấp Tín Nhuận Bích Châu Ngọc Lê – Phó Tổng Thư Ký, Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Hoa Nguyễn Kim Liên Ủy viên Tổ Kiểm.

Huynh Trưởng cấp Tín Nhuận Bích Châu Ngọc Lê công đọc quyết định thành lập Hội Đồng Giám Thị và anh Trưởng Ban đã trao quyết định cũng như đề thi cho chị Chủ tịch Hội Đồng Giám Thị, trước khi mở đề thi, chị Nguyên Phương đã cho các thí sinh xem xét đề thi đã được đóng kín dán kín và anh Trưởng Ban nhận từ anh Phụ tá  Nghiên Huấn Trung Ương lúc 22h ngày 09.01.2016.

Trong lời sách tấn của anh Trưởng Ban “… năm nay các thí sinh bậc Lực học rất điều đặn nhất là bậc Lực năm 2, riêng bộ Kinh Pháp Hoa phải học gần 10 tháng mới xong, rất mong các anh chị tập trung làm bài thật tốt…”

Tổ chức thi bậc Lực hoàn mãn lúc 11h00 cùng ngày sau khi tất cả bài thi đóng kín, niêm phong trao lại cho anh giám sát Hội Đồng Thi.Nếu các BHD tổ chức tu học trường kỳ đều đặn, thi cử nghiêm túc, nếu được nên lông vào kỳ thi một khóa Tu bát quan trai, thì tổ chức GĐPT Việt Nam sẽ tồn tại, phát triễn vững mạnh.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bài khác nên xem

Tán thán Bồ Tát Hạnh – (Thư của Thầy Thích Minh Tâm)

Huệ Quang GĐPTVN

Tùy duyên bất biến

datthinh

Ân đức giáo dục của Ôn Già Lam

phuocthanh