BHD GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ khai khóa tu học HTr – năm 2023

Tu học trường kỳ là bổn phận và trách nhiệm của người HTr GĐPT Việt Nam. Tu là để luyện rèn thân giáo, trưởng dưỡng Đạo tâm. Học là để tô bồi kiến thức về giáo lý Phật Đà. Được Hòa thượng ân sư lân mẫn tạo thắng duyên lành, vào lúc 8:00 ngày 05/3/2023 (14/02/Quý Mão) PL.2567, BHD Cam Ranh long trọng tổ chức Lễ Tổng khai khóa năm tu học 2023 cho các Bậc học HTr Kiên, Trì, Định, Lực.

Toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Giác hạ Luyện, trú trì Tịnh xá Ngọc Mỹ, thành viên Ban cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh.

HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, chủ tọa buổi lễ; cùng sự hiện diện tham dự của các HTr thành viên BHD, Ban Điều hành tu học, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng và hơn 90 HTr học viên các bậc học niên khóa 2023.

Sau phần nghi thức lễ lược, các Bậc học sinh hoạt riêng theo từng nhóm. Buổi Khai khóa hoàn mãn vào lúc 10:00 sau khi dây thân ái.

Tin và hình ảnh: Nhật Trường – CTV Trang nhà tại GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Phái đoàn BHD GĐPT Biên Hòa viếng thăm anh cả Nguyên Tín Nguyễn Châu

Người Áo Lam

Chương trình tu học Bậc Chánh Thiện

datthinh

Khẩn Báo: HTr cấp Tín Đồng Ngọc Lê Ngọc Châu Phụ tá Ủy viên Tổ Kiểm BHD GĐPT Quảng Nam 1 vừa từ trần

phuocthanh