Em đeo Hoa Sen

 


( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  CHUẨN BỊ

–   Tranh Hoa sen trắng, hồng (ảnh lịch hoặc thiệp).

–   Huy hiệu Hoa sen.

 II.  GIỜ HỌC

  1. Em suy nghĩ

–   Em được nhìn thấy Hoa sen ở đâu? Lúc nào? Hoa sen có màu gì? (Cho các em nhìn thấy Hoa sen với 2 màu trắng, hồng)

–   Bài ca dao nào nhắc đến hoa sen?

–   Huy hiệu Hoa sen của GĐPT có màu gì? Có mấy cánh? Có hình dáng như thế nào?

–   Vì sao GĐPT chon hoa sen làm huy hiệu?

–   Lần đầu tiên em được cài huy hiệu Hoa sen là khi nào?

  1. Em cần biết

          Hoa sen là biểu tượng của sự tinh khiết, tinh tấn. GĐPT chọn hình ảnh hoa sen làm huy hiệu.

          Huy hiệu Hoa sen có 8 cánh màu trắng nằm trên nền xanh lá mạ được giới hạn bởi 1 vòng tròn màu trắng.

         Một đoàn sinh sau khi tham gia sinh hoạt GĐPT liên tục 3 tháng, hiểu được ý nghĩa huy hiệu Hoa sen cũng như Luật Đoàn sẽ được Ban Huynh trưởng tổ chức Lễ Phát nguyện đeo huy hiệu Hoa sen. Kể từ lúc đó, các em được công nhận là đoàn sinh chính thức của GĐPT Việt Nam.

  1. Em thực hành

          Em tôn trọng và giữ gìn huy hiệu Hoa sen, biểu tượng của tổ chức GĐPT Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

datthinh

Kinh báo hiếu

datthinh

BHD GĐPT Bình Thuận hoàn tất chương trình tu học bậc Kiên năm 2015

phuocthanh