BHD GĐPT Bình Thuận Tổ Chức Thi Kết Khóa Bậc Lực Năm 2011

KẾT KHÓA BẬC LỰC NĂM BÌNH THUẬN

 

Nơi ấp ủ những dòng say kinh Phật

Hoa từ bi ngát nở hương xa

Mây thấp xuống bỗng mềm tan hư ảo

Nét hoa văn định hướng tay chèo

Vội vàng thả chiếc neo vào bến đậu

Hương thiền xưa êm mát lao xao

Ùa sức lại bao tay chèo vững chãi

Thuyền thênh thang ngược ánh nước lên ngàn

Mây bỗng tan muôn sóng cuồng lặng ngắt

Hồ! bỗng nghe trong vắt thanh ngân

 

Kỷ niệm ngày thi kết khóa Bậc Lực V, năm 2011

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần I năm 2017

phuocthanh

Truyền tin

datthinh

Tứ Nhiếp Pháp

datthinh