Thường thức : Tiếp khách – Hộp phước sương

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

THƯỜNG THỨC – TIẾP KHÁCH

Nhiều khi anh chị hay cha mẹ đi vắng, nhưng có khách đến nhà, em phải tiếp khách.

Trước hết em xin lỗi và hỏi khách muốn gặp ai ( cha mẹ hay anh chị ). Tiếp theo em phải nhã nhặn bảo cho khách biết cha mẹ hay anh chị vắng nhà. Nếu khách cần đợi, em nên lễ phép mời vào phòng khách ngồi chờ nhưng phải nhớ xưng hô cho lễ phép để chứng tỏ em là người có giáo dục.

Ngoài ra em còn lấy nước, thuốc ra mời khách. Khi khách hỏi em phải trả lời nhã nhận. Khách hỏi đến những điều riêng tư của gia đình thì em khôn khéo trả lời không biết để tránh những người tò mò.

Khi cha mẹ về hay đang tiếp xúc với khách thì em phải tránh không nghe chuyện của người lớn.

Khi thấy cha mẹ tiếp khách thì em phải đứng gần chứ đừng ngó ngay khách hoặc bỏ đi nơi khác.

 

 THƯỜNG THỨC – HỘP PHƯỚC SƯƠNG

Thường thường các cuộc lễ lớn, đúc chuông, khánh thành chùa mới, … các chùa đều có đặt thùng phước sương.

Mục đích của hộp phước sương để người đi chùa lễ Phật tùy tâm, tùy lòng của mình cúng dường một số tiền nào đó. Số tiền này được người cúng dường nguyện và thành tâm bỏ vào hộp phước sương sau khi lễ Phật và cầu nguyện.

Tiền được dùng vào các việc thiện như : xây chừa, bố thí người nghèo, làm các việc hữu ích trong chùa, cúng lễ, …

Việc cúng dựờng vào hộp phước sương là để làm phước, không bắt buộc mà là việc làm tình nguyện và thành tâm cúng dường số tiền của mình vào công tác Phật sự. Việc cúng dường này quý ở tâm thành và ý nguyện của người cúng dường, thay vì dùng số tiền ấy tiêu xài phung phí.

Các em Oanh Vũ có thể bắt chước làm các việc thiện.

 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 5/2020

Tâm Lễ

Những nguyên lý căn bản của Phật giáo

datthinh

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức thi kết khoá: Kiên -Trì – Định – Lực

phuocthanh