GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa Huynh trưởng Kiên, Trì, Định, Lực

Thực hiện tinh thần văn thư của BHDTƯ về việc thi kết khóa bậc Lực năm 2017. Vào ngày 21 tháng 01 năm 2018,  Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thành lập Hội Đồng Giám Thị kỳ thi kết khóa bậc Lực và Hội Đồng Giám Khảo kỳ thi bậc Kiên, Trì, Định để điều hành kỳ thi huynh trưởng năm 2017.

Cả hai Hội đồng thi đều được đồng thời tổ chức trại chùa Lạc Bang, Châu Đức, BRVT. Buổi lễ khai mạc kỳ thi được tiến hành vào lúc 08 giờ ngày 21.01.2018. huynh trưởng cấp Tấn Tâm Chế-Võ Hữu Khiên Trưởng BHD tỉnh chủ tọa, đồng chủ tọa có Htr cấp Tấn Nhật Quế-Lê Thị Thanh Vân, Đại diện BHDTƯ giám sát kỳ thi, cùng sự hiện diện của quý anh chị trong BHD.BRVT,  Hội Đồng Giám Thị kỳ thi bậc Lực, Hội Đồng Giám Khảo kỳ thi Kiên, Trì, Định. Tham dự kỳ thi năm nay có 29 Htr học viên bậc Lực từ năm thứ I cho đến năm thứ V, 25 Htr học viên bậc Định khóa 8, 33 Htr học viên bậc Trì khóa 15 và 22 Htr học viên bậc Kiên khóa 18/BRVT.

Buổi lễ khai mạc được tổ chức trang nghiêm, ngắn gọn với đầy đủ phần nghi lễ và lời phát biểu dặn dò, sách tấn của anh Tâm Anh- Trương Ngọc Hùng chủ tịch HĐ giám thị, chị Nhật Quế, giám sát hội thi và huấn từ của anh Tâm Chế trưởng BHD tỉnh.

Sau lễ khai mạc, đúng 9 giờ giám thị các HĐ thi đã hướng dẫn các Htr học viên vào các phòng thi theo từng bậc học và tiến hành phần thi trắc nghiệm, tiếp theo là phần thi tự luận. Các học viên đã nổ lực thực hành phần thi một cách nghiêm túc, trật tự và tuân thủ đúng nội lệ kỳ thi. Đến 11 giờ các phần thi đã hoàn tất,  các Hội đồng thi lập biên bản. HĐGT bậc Lực thu bài thi niêm phong và chuyển giao cho Htr giám sát, Hội Đồng Giám Khảo kỳ thi Kiên, Trì, Định thu bài viết và tiến hành chấm bài. Sau khi dùng cơm trưa xong các học viên bậc Trì, Định, Lực dây thân ái ra về, riêng học viên bậc Kiên còn ở lại tiếp tục phần  thi vấn đáp.

Đến 15 giờ cùng ngày kỳ thi  năm 2017 của huynh trưởng Kiên, Trì, Định, Lực GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu kết thúc viên  mãn.

                                                                                                                           VP.BHDBRVT


Bài khác nên xem

Tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Ngộ – Lê Cảnh (1939-2024)

nhuanphap

Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức kỳ thi bậc Lực toàn quốc – năm 2023

Huệ Quang GĐPTVN

LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC

Huệ Quang GĐPTVN