GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn Tổ Chức Khóa Tu Bát Quan Trai Lần II-2013

Ngày 08.9.2013, BHD Quảng Đức tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới lần 2/2013 tại chùa Từ Hiếu với 80 giới tử. Chư Tôn giới sư chủ việc truyền giới, cúng dường và xả giới, còn thời khóa tu tập, pháp thoại giao cho hội đồng huynh trưởng cấp Tấn tự quản. Trong thời Pháp thoại HĐHT cấp tấn đã trình bày thực hành tu học qua 4 giai đoạn Tứ Gia Hạnh Bị trong phần Diệt Đế để các hàng trưởng tùy sức mà thiết lập thời khóa và phương pháp huân tu tự  mình.BQ4zBQ03z

BQ05z

BQ1z

BQ01z

BQ2z

BQ3z

Bài khác nên xem

BHD GĐPT NINH THUẬN: Tổ chức khóa tu Bát Quan Trai lần I – năm 2021

Huệ Quang GĐPTVN

“Tuần lễ Huân Tu lần thứ II ” – Chương trình truyền phát trực tiếp đêm kết khóa (14/7 Canh Tý)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thi kết khóa Kiên , Trì, Định, Lực

phuocthanh