HĐXH : Bổn phận đối với mọi người

 ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

A.  EM CẦN BIẾT :

1.  Mối quan hệ trong xã hội :

Mọi người trong xã hội đều cần có nhau, nhờ nhau, giúp đỡ nhau để sống. Ta có cơm ăn nhờ người nông dân cấy cày, có áo quần nhờ người dệt vải, ngưòi thợ may…

Người sống cùng xóm, cùng khu phố với ta là láng giềng, hàng xóm, tạo nên tình láng giềng. Rộng hơn ta có tình đồng hương, nghĩa đồng bào…

 2.  Bổn phân đối với moi người :

Vì mối quan hệ mật thiết giữa mọi người trong xã hội, chúng ta phải biết ơn tất cả mọi người, thương yêu và giứp đỡ người khác, xem nhau như anh em một nhà.

Em luôn nhớ lời khuyên dạy của ông cha ta :

–   Thương ngừời như thể thương thân.

–   Lá lành đùm lá rách.

–   Miếng khi đói, gói khi no,

          Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng.

–   Đạo Phật dạy ta tinh thần “Thượng báo tứ trọng ân” là để nhắc chúng ta chớ quên công ơn của những người sống chung quanh ta ( Ân cha mẹ – Ân thầy bạn – Ân đất nước, xã hội – Ân Tam báo)

Chúng ta thể hiện lòng biết ơn còn ở thái độ trách nhiệm đối với bản thân: chịu học hỏi, chăm làm việc, rèn luyện bản thân một cách toàn điện: Đức Ị trí, thể, mỹ…

Chẳng những không gây thù chuốc oán với ai mà em còn phải biết “ Chín bỏ làm mười. Tránh voi chẳng hỗ mặt nào ”. Và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khổ khăn, hoạn nạn (dù trước đây họ không tốt với mình) vì Phật đã dạy :

“ Lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan. Lấy oán báo oán, oán oán trùng trùng ”.

 B.   EM CẦN BIẾT :

–   Vì sao ẹm cần có bổn phận đối với mọi người ?

–   Em phải làm gì để thể hiện bổn phận đối với mọi người ?

–   Đức Phật đã dạy chúng ta điều gì trong quan hệ với mọi người ?

 C.   EM THỰC HÀNH :

–   Quà Vu Lan, quà Tết cho các bạn nghèo.

–   Bỏ ống ( nuôi heo đất – hộp tiết kiệm ) để làm việc thiện.

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai đợt 1 năm 2015

phuocthanh

Em ăn chay

datthinh

GĐPT BÀ RỊA TỔ CHỨC KHÓA TU “MÙA HÈ AN LẠC”

Tâm Lễ