Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm tu Bát Quan Trai giới lần 1 năm 2014.

Theo đề án tu học năm 2014, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức khóa tu Bát Quan Trai giới lần 1 vào ngày 08/6/2014 tại Chùa Phước Khánh (phường Cam Thuận, Tp Cam Ranh). Dự tu lần này có 111 Huynh trưởng là thành viên BHD, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng, HTr cầm Đoàn các đơn vị trực thuộc và HTr học viên các bậc Kiên-Trì-Định-Lực.

Toàn thể hội chúng trang nghiêm cung nghinh Đại Đức Thích Quảng Thuần, trụ trì chùa Phước Khánh, cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh lâm nghi giới sư, truyền thọ giới luật.

Sau nghi thức truyền giới, Đại đức ân sư lâm nghi cầu an cho HTr Chúc Hỷ – Phan Duy Khánh, Ủy viên Văn nghệ BHD.GĐPT Cam Ranh, Phụ tá Ủy viên Văn nghệ BHD Trung ương đang lâm trọng bệnh. Thầy cũng ban pháp thoại sách tấn Lam viên tinh tấn tu học.

Qua thời thọ trai, thiền hành, tĩnh tâm, anh Ủy viên Tổ kiểm BHD.GĐPT Cam Ranh hướng dẫn cho hội chúng những nghi thức, nghi lễ hiện hành trong tổ chức GĐPT để Lam viên về áp dụng thống nhất tại các đơn vị.

Toàn thể hội chúng được sống trong không khí hoan hỷ, thanh tịnh trong hơn mười một giờ đồng hồ. Sau nghi thức xả giới, khóa tu Bát Quan Trai lần 1 – năm 2014 của Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm đã thành tựu viên mãn.

Tin: Ban biên tập – Ảnh: Nhật Trường

(Theo www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Chương trình tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Trì

datthinh

BHD Khánh Hòa khai khóa bậc Lực – năm học 2016

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Đại Diện GĐPT thị xã Ninh Hòa (thuộc BHD Khánh Hòa): tổ chức thi vượt bậc cho các em đoàn sinh

Huệ Quang GĐPTVN