Video toàn bộ 7 chương trình trực tuyến: Tuần lễ Huân tu của Lam viên GĐPT Việt Nam cúng dường Phật đản PL.2565 – DL.2021

Video toàn bộ 7 chương trình trực tuyến Tuần lễ Huân tu.

(Từ ngày mùng 8 đến ngày 14/4/Tân Sửu, tức từ ngày 19.5 đến 25.5.2021)

 

Bài khác nên xem

Đại lễ Phật đản PL 2557 tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

nhuanphap

BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Lễ hội 50 thành lập

phuocthanh

Cảm niệm Pháp Nạn

nhuanphap