Video toàn bộ 7 chương trình trực tuyến: Tuần lễ Huân tu của Lam viên GĐPT Việt Nam cúng dường Phật đản PL.2565 – DL.2021

Video toàn bộ 7 chương trình trực tuyến Tuần lễ Huân tu.

(Từ ngày mùng 8 đến ngày 14/4/Tân Sửu, tức từ ngày 19.5 đến 25.5.2021)

 

Bài khác nên xem

Phật sự các đơn vị GĐPT tại Đà lạt đã thực hiện trong lễ Vu Lan 2559.

phuocthanh

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín, cấp Tập và Lễ Tổng kết sinh hoạt năm 2019

Tâm Lễ

Huy Hiệu Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2015

ducquang