Video toàn bộ 7 chương trình trực tuyến: Tuần lễ Huân tu của Lam viên GĐPT Việt Nam cúng dường Phật đản PL.2565 – DL.2021

Video toàn bộ 7 chương trình trực tuyến Tuần lễ Huân tu.

(Từ ngày mùng 8 đến ngày 14/4/Tân Sửu, tức từ ngày 19.5 đến 25.5.2021)

 

Bài khác nên xem

Khánh Hòa: Chung kết hội thi Tiếng hát Oanh lam.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai năm 2016

phuocthanh

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Đồng Nai năm 2015

phuocthanh