BHD.GĐPT Thừa Thiên phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THỪA THIÊN vừa nhận tin buồn:
Huynh Trưởng Cấp Dũng LÊ VIẾT LÂM – Pháp danh Nguyên Mẫn
Thọ tại gia Bồ tát giới Pháp tự Chơn Như Tánh
Sinh năm 1933 (Quý Dậu). Nguyên quán Thừa Thiên.
Đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021 (nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu), Tại TP Sydney, tiểu bang New South Wales – Úc Đại Lợi
Hưởng thọ 89 tuổi.
Áo lam Thừa Thiên thành kính tiễn biệt anh, người anh áo lam trung kiên và mẫu mực, một cánh chim bay không mỏi giữa trời lam yêu thương:
Trước sau chỉ một con đường
Ngày đêm Anh đứng một phương giữ gìn
Trời Lam không mỏi cánh chim
Bão mưa lòng vẫn trung kiên nặng tình.
Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh của Anh sớm vãng sanh Phật quốc.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức- Sài Gòn Phân Ưu

ducquang

BHD GĐPT Ninh Thuận thành kính Phân ưu

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa KHẤP BÁO

Huệ Quang GĐPTVN