Trang chủ / Tu học / Đoàn sinh / Ngành Đồng / Mở mắt / Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

Các chuyện tiền thân đức Phật Thích Ca kể lại Ngài đã từng trầm luân sinh tử trong các loài cầm thú, thủy ngư và côn trùng… nhưng do lòng từ bi bao la vô lượng nên đã  dần thăng hoa lên các cõi nhân thiên và sau cùng đắc quả thành Phật.

Tài liệu BHD GĐPTVN/Hoa Kỳ

Ý kiến

Bài khác nên xem

Trầm hương đốt – Bửu Bác

Trầm hương đốt – Bửu Bác

Bài này lúc đầu có tên là Hải triều âm, sau đổi lại là Trầm …