Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

0

Các chuyện tiền thân đức Phật Thích Ca kể lại Ngài đã từng trầm luân sinh tử trong các loài cầm thú, thủy ngư và côn trùng… nhưng do lòng từ bi bao la vô lượng nên đã  dần thăng hoa lên các cõi nhân thiên và sau cùng đắc quả thành Phật.

Tài liệu BHD GĐPTVN/Hoa Kỳ

Ý kiến của bạn
Chia sẻ.

Comments are closed.