Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

Các chuyện tiền thân đức Phật Thích Ca kể lại Ngài đã từng trầm luân sinh tử trong các loài cầm thú, thủy ngư và côn trùng… nhưng do lòng từ bi bao la vô lượng nên đã  dần thăng hoa lên các cõi nhân thiên và sau cùng đắc quả thành Phật.

Tài liệu BHD GĐPTVN/Hoa Kỳ

Bài khác nên xem

Bài Sám hối và 7 danh hiệu Phật – Bồ tát

datthinh

Em chào kính

datthinh

Sen Trắng – Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử

ducquang