Em lễ Phật

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

I.  CHUẨN BỊ

–   Khung cảnh: Trước chánh điện hay trước tượng Phật trong sân chùa.

–   Yêu cầu các em phải chỉnh tề trang phục, ngay ngắn hàng ngũ và ngồi tĩnh tâm, ngắm hình tượng Phật, thầm niệm danh hiệu Phật trong 2 phút.

II.  GIỜ HỌC

  1. Em nghe bài hát “ Lễ Phật ”

Đầu sát xuống đất lòng con cung kính. Bàn tay úp lại như Ngài Xá Lợi Phất ôm chân Phật ngày xưa. Con lễ Phật mẹ.

  1. Em suy nghĩ

–   Vì sao trước khi lễ Phật, anh chị yêu cầu các em chỉnh tề trang phục và ngồi tĩnh tâm?

–   Em lễ Phật để làm gì?

–   Hãy quan sát tư thế lễ Phật của các anh chị trưởng và miêu tả lại?

–   Em hãy thực hành lễ Phật.

  1. Em cần biết

–   Lễ Phật là để bày tỏ lòng thành kính chiêm ngưỡng.

–   Trước khi lễ Phật em phải giữ thân tâm được trong sạch, đốt hương trầm.

–   Khi lễ Phật em chấp tay cúi đầu, hai gót chân chụm lại thành hình chữ V, từ từ quỳ xuống, tay úp hoặc ngữa đặt hai bàn tay sát xuống sàn, hít thở ba hơi dài rồi từ từ đứng lên. Em lạy ba lạy.

  1. Em thực hành

–   Lạy Phật đúng cách.

–   Em học bài hát “ Lễ Phật ”.

 

Bài khác nên xem

Ngũ giới

datthinh

Ý nghĩa màu lam

datthinh

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN