BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc học của Huynh trưởng và Đoàn sinh năm 2019

Thực hiện đề án tổ chức tu học năm 2019. Được Ni trưởng trụ trì chùa Khánh Phước hoan hỷ tạo thắng duyên. Vào lúc 7g30 ngày 22/12/2019, trong khuôn viên Đoàn quán GĐPT Hòa Do, Hội đồng Khảo thí thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh tiến hành tổ chức kỳ thi kết khóa năm tu học 2019 cho Huynh trưởng các bậc Kiên – Trì – Định; thi vượt bậc các bậc Trung Thiện – Chánh Thiện – Hòa – Trực cho Đoàn sinh Ngành Thiếu và Ngành Thanh. Hiện diện dự thi gồm 100 thí sinh; trong đó: Huynh trưởng có 42 anh-chị, đoàn sinh Thanh – Thiếu có 58 em.

HTr cấp Tấn Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó Trưởng ban Ngành Nam, thân lâm chủ tọa lễ khai mạc kỳ thi. Cùng sự hiện diện của HTr cấp Tấn Nguyên Bình Lưu Xự, Ủy viên Nghiên huấn kiêm Chánh chủ khảo và các HTr trong Hội đồng Khảo thí.

Sau lễ khai mạc, kỳ thi kết khóa năm tu học 2019 diễn tiến tốt đẹp. Kết thúc viên mãn lúc 11 giờ cùng ngày.

Tin và hình ảnh: Nhật Trường Lê Đức Thọ

(Nguồn: www.gdptcamranh.net)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là YcBgAActVAUH9CoreYqNic1EJKA0KMhkZJlaR8P3JhftLKgbWsIbaxsXK1_UWPCkNH4rFdH4a847MWKKNZKVy6och_JeY29XNBNxLX72pmc5Emuw0ZMLc0KblmeHpy5fDhK7HaZG6PAKlXpbfN1cUVOL3ok6AdX_ScbPQa0i3GLTNh-09tComo-ylMFytfBCm60mfscojeKgG37wzNfvFmn5hdq-MPUnyU5tysogFU5mfMWZFPPZhBfX6AoVjBRQqdtoKF9GyKb5_-Qg4FOCftx5vat7CRwyxV7JsM3KgA1zz7s5ZUV9D_d_EtlTfli_V4PnlzC0z6pxGjDH-etmR8wZHHlAPAbzRQkUwIbUvg6UIqVxytMCm9DYtHrrcb3BICwvwW8VpH7G6QEY68gtpGNkiT1utT8O4-urYtW2xY-6PiNMg0c8gUAjH44nwFNECzniG8s7Aql3eVD_nlvmpGU2gFyBl4PO_5HAILYjQlHohidA5fgWDDunhf-mxQb_Fwb9IoeCygZcYLK8yifOpQmubatFuIVp3C8TdIGyvRDn57V_42RDtJvugqzA3pmkLKxq0_bgPlkqzq35l9TKIZB51H2vRN6_W3PGuEwyrrMs5a2sIHUjMexJBB1UTxGN4EE1J6han9hVB_eCmpY2F5yEVF97yjTIBivBlxrYrxTpJ036331Z9Q=w1111-h625-no

 

Bài khác nên xem

Khái niệm kiến trúc Phật giáo

datthinh

Bổn phận ở trường học

datthinh

GĐPT Ninh Thuận: Tổ chức Lễ phát chứng chỉ A Dục, Kết khóa bậc Kiên 21, Khai khóa bậc Kiên 22

Huệ Quang GĐPTVN