Sen Trắng – Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử

Kính thưa quý ACE áo Lam.

Mỗi tuần hay mỗi sự kiên liên quan, ban Văn nghệ sẽ post lên trang âm nhạc gồm bản ký âm khổ A4; hình minh họa, và âm nhạc được chọn lọc… Quý anh chị có thể load xuống để in ra thành tập sau khi sưu tầm từ 20, 50..đến 100 ca khúc hoàn chỉnh phát xuất từ Ủy viên và PT. UV Văn nghệ Trung ương.  Kế đây là bài Sen Trắng:

Bài khác nên xem

BHD Quảng Đức Sài Gòn công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015

phuocthanh

BHD.GĐPT CAM RANH khai khóa tu học năm 2015

Chuyện đạo : Đức Phật với La Hầu La

datthinh