Nhạc: Một Nhành Mai. Thơ Thiền Sư Mãn Giác – nhạc Đức Quảng

Xuân khứ bách hoa lạc

Xuân đáo bách hoa khai

Sự trục nhãn tiền quá

Lão tòng đầu thượng lai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

1 Di lac 5096

mot nhanh maiz

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tôi yêu Màu Lam – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc Karaoke: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang

6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

datthinh