Ca khúc: TỰ NHỦ – Sáng tác: HTr cấp Dũng Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng

Bài khác nên xem

Thông Tri Văn Nghệ GĐPT Việt Nam

ducquang

Tuệ Sĩ: Lục Bát Viên Linh

phuocthanh

Nhạc: Dặn Dò

ducquang