Nhạc Karaoke:Kết Hoa Dâng Mẹ- Hoàng Cang

Nhạc phẩm KẾT HOA DÂNG MẸ – Nhạc và lời: Hoàng Cang – Tiếng hát Đức Tâm (Chị Lê Thị Nhan)

Bài khác nên xem

Nhạc: Em Mong Mùa Sen Nở – Hằng Vang 1957

ducquang

Nhạc: Lời Sám Nguyện – Hằng Vang

ducquang

Nhạc Karaoke: Về Dưới Phật Đài – Trần Nhật Thành

ducquang