Nhạc Karaoke: Vui Thay! Phật Ra Đời – Ngộ Anh Kiệt

Nhạc phẩm VUI THAY! PHẬT RA ĐỜI – Lời: Kinh Pháp Cú – Nhạc: Ngộ Anh Kiệt – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Hoàng Yến – Video Karaoke: Đức Quảng 2015

Câu: Budham Saranam Gacchami dịch là: Con về nương tựa Phật (Pháp, Tăng)

Bài khác nên xem

Giác Ngộ – Tâm Minh Ngô Tằng Giao (trích dịch “ZEN FABLES FOR TODAY” của Richard McLean.)

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

ducquang

Nhạc Karaoke: Vòng tay thương yêu

ducquang