Thành kính tưởng niệm Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại Phương trượng Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn,  lúc 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý, Phật lịch 2563), trụ thế 93 năm và 73 hạ lạp.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần I năm 2016

phuocthanh

Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

Tâm Lễ

Tưởng niệm Húy nhật lần thứ 30 Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Như Tâm – Nguyễn Khắc Từ

Huệ Quang GĐPTVN