CHÚC NGUYỆN THƯ của Hòa thượng Tuệ Sỹ

Nguồn văn bản: HT Thích Nguyên Lý.

Bài khác nên xem

Dòng Họ Thích-Ca

phuocthanh

Tổ Liễu Quán

phuocthanh

Tiểu Sử Hòa Thượng thượng Trí hạ Thủ

phuocthanh