CHÚC NGUYỆN THƯ của Hòa thượng Tuệ Sỹ

Nguồn văn bản: HT Thích Nguyên Lý.

Bài khác nên xem

Tiểu sử Hòa Thượng Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN

phuocthanh

Dáng Từ

phuocthanh

Vài nét cuộc đời Sư Cô THÍCH NỮ HUỆ CHƠN

phuocthanh