Home » CHÚC NGUYỆN THƯ của Hòa thượng Tuệ Sỹ

CHÚC NGUYỆN THƯ của Hòa thượng Tuệ Sỹ

Nguồn văn bản: HT Thích Nguyên Lý.

Bài khác nên xem

Tiểu sử Htr cấp Dũng Nguyên Ngộ Trần Quang Hải

phuocthanh

Trạng Vật

phuocthanh

Sơ lược cuộc đời và sự nghiệp Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

datthinh