Bản Thệ Tăng Già – Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến đến tất cả các BHD Tỉnh Thị, Huynh trưởng các Cấp : Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Công bố thành phần nhân sự Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

datthinh

Bản Tin 5: Thơ – Chào Chị!

ducquang

BHD GĐPT Quảng Nam Gởi Đơn Kiến Nghị

phuocthanh