Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012 V/v Chuyển các Văn kiện của Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Diễn Từ Khai Mạc Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già

ducquang