Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012 V/v Chuyển các Văn kiện của Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Ban Điều Hành và Ban Biên Tập Trang nhà GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Quyết định số : 12.026/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh