Home » Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012

Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012 V/v Chuyển các Văn kiện của Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh

Tài Liệu Gia Trưởng Của Như Tâm

phuocthanh

Thư thỉnh số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh