Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012 V/v Giải quyết các nội dung còn lại của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Định.

 

 

 

Bài khác nên xem

Cảm Niệm Phật Đản, Phật Lịch 2559

nhuanphap

Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

datthinh

Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh