Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012 V/v Giải quyết các nội dung còn lại của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Định.

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

phuocthanh

Bản Tin 5: Thơ – Chào Chị!

ducquang

Bản tin số 2 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh