Lễ Thọ Cấp Tấn

IF

Sáng nay, vào lúc 5h30 giờ ngày 16.04.2013 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Thọ Cấp Tấn.

Trong một đoàn thể, cán bộ lãnh đạo, điều khiển đóng một vai trò vô cùng quan trọng liên quan đến sự thịnh suy của tổ chức.

Trong chương mở đầu của quy chế Huynh trưởng đã khai mở tinh thần tiến tu của người Huynh Trưởng, nhằm vào 3 yếu tố thiết yếu :

– Huynh trưởng cần có khả năng và đạo đức.

– Có kỷ luật và chịu huấn luyện.

– Có bổn phận và trách nhiệm.

Nếu Huynh trưởng đã hoàn thiện 3 yếu tố nói trên, là đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm việc gánh vác Gia Đình Phật Tử một cách có ý nghĩa và hiệu năng.

Cho nên tinh thần trách nhiệm của người huynh trưởng là tinh thần tự giác và tự nguyện; Việc thọ cấp là tự mỗi Huynh Trưởng tự nhận gánh vác thêm trách nhiệm, để hoàn thành sứ mệnh do Tổ chức giao phó.

Quang lâm Chứng minh Lễ Thọ Cấp Tấn

Đệ nhất chứng minh Hoà Thượng Thích Đức Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.

Đệ nhị chứng minh Thượng Toạ Thích Nhuận Châu – Phó Thư Ký Ban Thường Trực – Hội Đồng Cố Vấn Gíao Hạnh GĐPTVN.

Đệ tam chứng minh Thượng Toạ Thích Khế Đạo – Thành Viên Ban Thường Trực – Hội Đồng Cố Vấn Gíao Hạnh GĐPTVN.

Chủ Toạ Lễ Thọ Cấp: Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban.Tham dự Lễ Thọ Cấp còn quý : Huynh Trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh- Phó Trưởng Ban, Huynh Trưởng Cấp Tấn Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt- Phó Trưởng Ban, Huynh Trưởng Cấp Tấn Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi – Tổng Thư Ký, Huynh Trưởng Cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường- Phó Tổng Thư Ký 1, Huynh Trưởng Cấp Tấn Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hoà Phó Tổng Thư Ký 2, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Huy Phan Đình Thăng- Uỷ Viên Nội Vụ, Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng- Thủ Quỷ, Huynh Trưởng Cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường, Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh Uỷ Viên Thanh Nữ, Huynh Trưởng Cấp Tấn Thiện Tịnh Lê Văn Nghệ – Đại Diện Miền Quảng Đức, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Chế Võ Hữu Khiên- phụ tá Uỷ viên Nội Vụ cùng 19 Huynh Trưởng cấp Tín tân thăng cấp Tấn (có 02 Huynh Trưởng tân thăng năm 2011, nhưng chưa thọ cấp)

Sau phần niêm hương bạch Phật, toàn thể Đạo tràng đồng tụng bài kệ Thủ Lăng Nghiêm, Chào kỳ hiệu Sen Trắng, tưởng niệm chư vị Thánh tử Đạo, tiền bối hữu công, Huynh trưởng quá vãng.

Huynh Trưởng Cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường- Phó Tổng Thư Ký 1 tuyên đọc quyết định cho 17 Huynh Trưởng đủ điều kiện xếp cấp Tấn năm 2012.

Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Chế Võ Hữu Khiên- phụ tá Uỷ viên Nội Vụ đọc Quy chế Huynh Trưởng :quy định bổn phận và nhiệm vụ của Huynh trưởng cấp Tấn..

Lần lượt 19 Huynh Trưởng tân thăng cấp Tấn tuyên đọc lời phát nguyện trước Tam Bảo, trước sự chứng tri của Anh Trưởng Ban cùng toàn thể BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Huấn Từ của Huynh trưởng Trưởng ban “…Thay mặt BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng công nhận lời phát nguyện của quý anh chị tân thăng cấp Tấn, bản thân tôi cũng như quý anh chị trong BHD Trung Ương rất vui mừng, có thêm 19 Huynh Trưởng cấp Tấn là BHD Trung Ương có thêm 19 Huynh Trưởng gánh vác công tác Phật sự Trung Ương, rất mong quý anh chị cố gắng thực hiện lời phát nguyện của mình trọn đời tận trung với GĐPT Việt Nam….”

Đạo Từ của Hoà Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh “…Đạo tràng thanh tịnh, dưới ánh hào quang của Chư Phật, Chư Tổ, 19 Huynh trưởng đã phát nguyện trước Tam Bảo. Trong giai đoạn hiện nay, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, chí nguyện phải kiên cường, anh chị lớn cấp cao, hòan thành nhiệm vụ lớn, các anh chị cấp nhỏ, hòan thành nhiệm vụ nhỏ, như vật tuỳ theo khả năng, cấp bậc chức vụ mà hoàn thành.Tuy nhiên các anh chị cần tinh tấn, tu tập để dìu đắt các em, hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao phó…

Trong 19 Huynh Trưởng tân thăng, có tuổi đời bình quân trên 60 tuổi, đặc biệt có một Huynh Trưởng sinh năm 1975. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Tổ chức.

Lễ thọ cấp hoàn mãn lúc 6h30 cùng ngày

Ban biên tập


IMG_1162


Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Tường trình sự việc xảy ra tại chùa Đa Bảo – Quảng Nam trong Đại lễ Vu Lan PL 2558 – ngày 9.8.2014

phuocthanh