Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012 V/v Phái đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về giải quyết các nội dung liên quan Đại hội GĐPT Bình Định.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Bản tin số 1 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh

Cung an chức sự – Ban tổ chức Lễ tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh