Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012 V/v Phái đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về giải quyết các nội dung liên quan Đại hội GĐPT Bình Định.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thơ: Nhớ về Đại Hội

phuocthanh

Phù hiệu Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ IX

datthinh

Thư thỉnh số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh