Deprecated: Required parameter $disable_lazyload follows optional parameter $echo in /home/gdptvietnamorg/gdptvietnam.org/public_html/wp-content/plugins/penci-pennews-portfolio/inc/helper.php on line 190
Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012 | GĐPT Việt Nam

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012 V/v Thành lập Tiểu ban nhân sự của Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

datthinh

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh