Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012 V/v Thành lập Tiểu ban nhân sự của Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.026/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ GĐPT Quảng Đức – 08.01.2012

phuocthanh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN