Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Định nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Trình thư số : 12.099/HDTƯ/TB ngày 04.10.2012

datthinh

Thư chúc Tết của Hoà Thượng, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

phuocthanh

Trùng tu – Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh