Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Định nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN