Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Định nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Lâm Đồng nhiệm kỳ 2024 – 2028

Huệ Quang GĐPTVN

Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh

Văn thư 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh